Fräs, Haas Super Mini Mill

Artikel nr: 923

År: 2004

Fräs, Haas Super Mini Mill