Fräs DECKEL

Typ : FD 2A

År : 

Pris : 25.000 SEK

Artikel nr : 917

Fräs, Deckel