Kringutrustning

Tempereringsaggregat / kylmaskin

Materialtransportör

Färgdoserare

Gravimetrisk doserare

Transportband

Kvarn

Tork